பிரான்சில் தொழிலாளர் தினப் பேரணி - மே 1

ஞாயிறு ஏப்ரல் 23, 2017

பிரான்சு பரிசில் அனைத்து நாட்டு மக்களுடன் இணைந்து தொழிலாளர் தினப்பேரணி எதிர்வரும் மே1ம் திகதி.