பிரான்சில் நீதிக்கான ஈருருளிப் பயணம் troyes நகரை அடைந்தது!

Friday September 07, 2018

பிரான்சில் இருந்தது ஜெனிவா நோக்கிய மனிதநேய செயற்பாட்டாளர்களின் நீதிக்கான ஈருருளிப் பயணம் 05.09.2018 புதன்கிழமை மூன்றாவது நாளாக troyes நகரைச் சென்றடைந்தது.

முன்னதாக provins நகரத்தில் இருந்து காலை 9.00 மணிக்கு அகவணக்கத்தைத் தொடர்ந்து, மனிதநேய செயற்பாட்டாளர்களின் நீதிக்கான ஈருருளிப் பயணம் புறப்பட்டது. கடும் வெப்பமான காலநிலை மற்றும் மலைப்பாங்கான பாதைகளுக்கூடாக அவர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு மத்தியில் பயணித்துவருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதேவேளை பயணம் செல்லும் வழியில், முதலாம் உலக யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்ட வீரர்களை நினைவுகூரும் தூபிக்கு மதிப்பளித்து வணக்கம் செலுத்தியதோடு பயணித்து, மாலை 15.30 மணியளவில் troyes நகரைச் சென்றடைந்தது.