பிரான்சில் வன்னிமயில் 2017 விண்ணப்பங்கள்

December 02, 2016

பிரான்ஸ் தமிழ் பெண்கள் அமைப்பினரால் நடாத்தப்படும் வன்னிமயில் 2017 இற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

இணைப்பு: 
செய்திகள்
சனி January 14, 2017

சூரிச் வாழ் ஈழத்துக் கலைஞர்களின் திறமைகளை மென்மேலும் ஊக்குவித்து மதிப்பளிப்பதற்காய்..

சனி December 10, 2016

சுவிஸ் தமிழர் நலன்புரி ச் சங்கம் நடாத்தும் நாட்டிய மயில் 2017 நிகழ்விற்கு கலை ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் உள்ளிடட அனைத்து உறவுகளையும் அழைக்கின்றோம்.