புத்தாண்டும் புதுநிமிர்வும் 2019! மாபெரும் புத்தாண்டு நிகழ்வு!

வெள்ளி நவம்பர் 30, 2018

சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் ஒருங்கிணைப்பில்  ஆங்கிலப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு சுவிஸ் தமிழர் 20வது தடவையாக நடாத்தவுள்ள மாபெரும் புத்தாண்டு நிகழ்வு!