புலம்பெயர் ஈழத்தமிழனின் உள்ளக் குமுறல்!

June 05, 2017

"பாட்டனார் பண்படுத்தி" என்ற பாடலின்  கவிஞர்கள் வ. ஐ. ச. ஜெயபாலன் , பா. அ. ஜெயகரன் . மெட்டு: திவ்வியராஜன் இசை : எஸ். வீ. வர்மன் . ஒலிப்பதிவு மிடி மெலோடிஸ் கலையகம் (1996 ) புலரும் வேளையில் இசைத் தொகுப்பில் இருந்து . பாடியோர் திவ்வியராஜன் & சாந்தினி வர்மன். அறிமுக உரை கவிஞர் கந்தசாமி.

செய்திகள்