புத்த பெருமானின் போதனைகள் மூலம் இனப்பிரச்சினையைத் தீர்க்க முடியுமாம், சம்பந்தனுக்கு பிறந்தது ஞானம்

வெள்ளி யூலை 13, 2018

பௌத்தத்தின் பெயரால் தமிழ் மக்கள் அழிக்கப்படுவதை சம்பந்தன் ஏன் மறந்தார்? மக்கள் கேள்வி...

முதலமைச்சரை கைது செய்ய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்

வெள்ளி யூலை 13, 2018

முதலமைச்சரை கைது செய்ய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கூட்டு எதிர்க்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனக ஹேரத் தெரிவித்தார்.

Pages