மட்டக்களப்பில் காணி அபகரிப்பு

August 15, 2017

மட்டக்களப்பில் கல்குடா  வாழைச்சேனை பிரதேசத்தில் தமிழ் மக்களின் காணிகளை முஸ்லிம் மக்கள் ஆக்கிரமிப்பதை எதிர்க்கும் மக்களை சிறிலங்கா காவல்துறை விரட்டிஅடிக்கின்றனர்.  கல்குடா பிரதேச வாசியின் உள்ளக்குமுறல்.

 

செய்திகள்