மட்டக்களப்பில் காணி அபகரிப்பு

August 15, 2017

மட்டக்களப்பில் கல்குடா  வாழைச்சேனை பிரதேசத்தில் தமிழ் மக்களின் காணிகளை முஸ்லிம் மக்கள் ஆக்கிரமிப்பதை எதிர்க்கும் மக்களை சிறிலங்கா காவல்துறை விரட்டிஅடிக்கின்றனர்.  கல்குடா பிரதேச வாசியின் உள்ளக்குமுறல்.

 

செய்திகள்
ஞாயிறு ஒக்டோபர் 15, 2017

புலத்திலிருந்து நிலத்தின் நீதிக்காய் தமிழ் மக்களமீது நிகழ்த்தப்பட்ட அநீதிக்காய்  காலத்தின் கவிஞனாக நின்று கவிபடைத்து வரும் அனாதியன் தமிழ்முரசம் வானொலியின் சந்திப்பு நிகழ்சியில் இணைந்து கொண்டு ஆழமான

ஞாயிறு செப்டம்பர் 24, 2017

நோர்வேயில் நடைபெற்ற தியாகதீபம் திலீபன் நிகழ்வும் சுதந்திரதாகம் எழுச்சி நிகழ்வில் தமிழீழ உணர்வாளர் வா கௌதமன் அவர்களின் உரை