மாலைத்தீவில் அவசரகால சட்டம் அமுல்!

February 05, 2018

மாலைத்தீவின் ஜனாதிபதி அப்துல்லா யமீனினால் அந்நாட்டில் அவசரகால சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் நிலவும் அரசியல் நெருக்கடி காரணமாக 15 நாட்களுக்கு இவ்வாறு அவசரகால சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

செய்திகள்
சனி August 18, 2018

கேரளாவில் நூறாண்டு காணாத வெள்ளத்தால் அதிகமான உயிர்பலி