யார் இந்த சோபியா?

செப்டம்பர் 04, 2018

தங்கை 
சோபியாவிற்கு 
வாழ்த்துக்கள்
ஒருகணம் எம்
அக்கா சோதியா 
மனக்கண்ணில் 
இல்லை நிஜத்திலும் 
வந்து போனாள்.

ரொப்

 

 

செய்திகள்
திங்கள் செப்டம்பர் 10, 2018

டிஎன்ஏவில் இருந்த திராவிட அடையாளம்.. ஹரியானா தொல்பொருள் ஆய்வில் அதிசயம்!