லெப்.கேணல் பொன்னம்மான்!

புதன் பெப்ரவரி 14, 2018

14.02.1987 அன்று யாழ்ப்பாணம் கைதடிப் பகுதியில் வீரகாவியமான லெப்.கேணல் பொன்னம்மான் பற்றியும் அவருடன் வீரகாவியமான ஏனைய போராளிகள் பற்றியும் தேசியத் தலைவர்கள் வே.பிரபாகரன் அவர்கள் விபரிக்கையில்.