விவசாயிகளுக்கு தேவையான உரத்தை அரசாங்கம் வழங்கும்!

Thursday February 22, 2018

அடுத்த போக ஆரம்பத்தின் போதே விவசாயிகளுக்கு தேவையான உரத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கான நிதியை வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. தேவையான உரத்தின் சந்தைப் பெறுமதிக்கு சமனான முழுமையான நிதியையும் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வைப்பிலிடுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக விவசாயத்துறை அமைச்சர் துமிந்த திசாநாயக்க கூறியுள்ளார். 

நெல், சோளம், சோயா, மிளகாய், பெரிய வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு போன்ற பயிர் செய்கை மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கே இந்த உர மானியம் வழங்கப்பட உள்ளது. 

விவசாயத்துறை அமைச்சர் துமிந்த திசாநாயக்க, நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர மற்றும் விஷேட திட்டமிடல் அமைச்சர் சரத் அமுனுகம ஆகியோர் தேசிய பொருளாதார சபையில் ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அதிகாரிகளை சந்தித்து கலந்துரையாடி இந்த தீர்மானத்தை எடுத்துள்ளனர். 

அதேவேளை அந்த அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு 40,000 ரூபா பெறுமதியான இலவச காப்புறுதியும் வழங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் துமிந்த திசாநாயக்க கூறியுள்ளார்.