33ம் ஆண்டு இணைய வழி வீர வணக்க நிகழ்வு

சனி அக்டோபர் 03, 2020

மூத்த தளபதிகள் லெப். கேணல் குமரப்பா, லெப். கேணல் புலேந்திரன் உட்பட பன்னிரு வேங்கைகளினதும் மற்றும் 2ம் லெப்.மாலதியினதும். 33ம் ஆண்டு இணைய வழி வீர வணக்க நிகழ்வு

https://us02web.zoom.us/j/4971080467?pwd=RGk5Tis2YkQyeklQaE4wU0FSaFJPdz09

Meeting ID: 497 108 0467

Passcode: 5QWgHq