மக்களால் மக்களிற்கு என்ற முகமூடியில்... - சோழகரிகாலன்

வெள்ளி August 26, 2016

மக்களால், மக்களிற்கு நடாத்தப்படும் ஊடகம் என்று வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ள ஐ.பி.சி தமிழ்த் தொலைக்காட்சி, தொடர்ந்தும் மக்கள் விரோத நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பிய வண்ணமே உள்ளது.

Pages