ஆசிரியர் தலையங்கம் - உலகிற்கோர் முள்ளிவாய்க்கால்

புதன் மே 20, 2020

முள்ளிவாய்க்கால் பேரழிவை தமிழினம் கடந்து பதினொரு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கின்றது. முள்ளிவாய்க்கால் பேரழிவுடன் ஒப்பிடமுடியாவிட்டாலும், உயிரிழப்புக்களும் பொருளாதார இழப்புக்களும் என்று தமிழினம் சந்தித்த முள்ளிவாய்க்கால் பேரவலத்தை, இன்று உலகம் இன்னொரு வடிவில் சந்தித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.

மேலும்....