ஆசனப்பகிர்வு இவ்வாறுதான் கணிப்பிடப்பிடும்!

வியாழன் ஓகஸ்ட் 06, 2020

 நடந்துமுடிந்த 9வது நாடாளுமன்றத்தேர்தலில் மாவட்ட விகிதாசார தேர்தல் முறையில் வெற்றி பெறும் கட்சிகளுக்கு ஆசனங்கள் பகிரப்படுவது எவ்வாறு? என்பது தொடர்பாக விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

 உதாரணமாக 7 ஆசனங்களை கொண்ட குறித்த ஒரு மாவட்டத்தில் A,B,C,D,E,F,G,H, ஆகிய கட்சிகள் போட்டியிட்டு அக்கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்குகள் பின்வருமாறு

மாவட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டு செல்லுபடியான மொத்த வாக்குகள்   400000 

 A-  140,000 


B- 110,000


C ; 52,500


D ; 30,000 

E ; 27,500 


F  17,500 


G   12,500 


H   10,000 

 தற்போது முதலாவது ஆசனம் மாவட்டத்தில் முதலாம் அதிகூடிய வாக்குகளைப்பெற்ற கட்சிக்கு வழங்கப்படும். அதனை போனஸ் (Bonus)ஆசனம் என்றும் சொல்லப்படும்

இதனடிப்படையில் இங்கு 140,000 வாக்குகளைப்பெற்ற கட்சி A ஒரு ஆசனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும். 
 அடுத்து வெட்டுப்புள்ளி  

 5% என்ற வெட்டுப்புள்ளிக்கு குறைவான வாக்குகளை பெற்ற கட்சியின் வாக்குகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது. அதைதவிர்த்து வரும் கட்சிகளின் வாக்குகள் கவனத்திற்கெடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அதனை எஞ்சிய 6ஆசனங்களால் பிரித்தால் வெட்டுப்புள்ளி வரும்  

 இதனடிப்படையில் 

400, 000 x 0.05 = 20,000 

 எனவே 20,000 இற்கு குறைவான வாக்குகளை பெற்ற கட்சிகள் F,G,H பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் கணக்கெடுக்கப்படாது.

 போனஸ் ஆசனம் தள்ளி மீதம் உள்ள 6 ஆசனங்கள், இவை கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படும்  .தொடர்ந்து போட்டியில் இருக்கும் கட்சிகளின் மொத்த வாக்குகள்

 140,000 + 110000 +52, 500+ 30,000 + 27,500 = 360,000

எனவே ஒரு ஆசனத்தை பெற தேவையான வாக்குகள் 360,000/6 = 60,000 

 முதல் சுற்று 

 முதல் சுற்றில் 60,000 வாக்குகளுக்கு ஒரு ஆசனம் வீதம் வழங்கப்படும். 
அதன் படி 
கட்சி A  ; 2 ஆசனங்கள் 

140,000 – 120,000= 20,000 மீதி 

கட்சி B   1 ஆசனம் 

110, 000- 60,000= 50,000 மீதி 

 ஏனைய C,D,E கட்சிகளுக்கு 60,000 வாக்குகள் இல்லாததால் முதல் சுற்றில் ஆசனங்கள் கிடைக்காது, இருந்தும் அவர்களின் வாக்குகள் மீதியாக கணிக்கப்பட்டு இரண்டாம் சுற்றில் போட்டி போடும்

 இது வரை 

A ; 1 (போனஸ்) + 2 ஆசனங்கள் 

B  ; 1 ஆசனம் 

மொத்தமாக 4 ஆசனங்கள் வழங்கப்பட்டு விட்டன. மீதம் 7- 4 = 3 ஆசனங்கள் மீதியாக உள்ளன. 
 இரண்டாம் சுற்று (மீதி வாக்குகள்) 

A ; 20,000 

 

B  ; 50,000 

 

C  ; 52,500 

 

D ; 30,000

 

E ; 27,500 

 இதன் அடிப்படையில் மீதி வாக்குகள் அதிகம் உள்ள முதல் மூன்று கட்சிகளுக்கும் தலா ஒரு ஆசனம் வீதம் வழங்கப்படும்

C 1; 52,500 ஒரு ஆசனம்

B  50,000. ஒரு ஆசனம்

D  ; 30,000 ஒரு ஆசனம்

 இறுதி முடிவு:

 கட்சி A  ; 1+2+0 = 3 ஆசனங்கள்

கட்சி B  ; 1+1 = 2 ஆசனங்கள் 

கட்சி C- 0+1 = 1 ஆசனம்

கட்சி D- 0+1 = 1 ஆசனம் 

கட்சி E- 0+0 = 0