ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளரின் கருத்துக்கள் தேவையற்றவையாம்

புதன் செப்டம்பர் 16, 2020

ஐக்கியநாடுகள் மனித உரிமை ஆணையாளர் இலங்கை குறித்து வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்களுக்கு கண்டனம் வெளியிட்டுள்ள அரசாங்கம் ஆணையாளரின் கருத்துக்கள் தேவையற்றவை என தெரிவித்துள்ளது.
ஜெனீவாவில் ஐக்கியநாடுகளுக்கான நிரந்தர வதிவிடப்பிரதிநிதி டயானி மென்டிஸ் மனித உரிமை பேரவையில் உரையாற்றுகையில் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தின் ஊடாக சமர்ப்பிக்கப்படும் 20வது திருத்தம் குறித்து ஜனநாயக நiடைமுறைகளின் பின்னர் விவாதங்கள் இடம்பெறும்இதன்போது இதனுடன் தொடர்புபட்ட அனைவரும் தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதன்காரணமாக மனித உரிமைஆணையாளரின் 20வது திருத்தம் குறித்த கருத்து தேவையற்றது, அனுமானத்தின் அடிப்படையில் முன்தீர்ப்பு என டயானி மென்டிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் இராணுவசார்ஜன்டிற்கு வழங்கப்பட்ட பொது மன்னிப்பு இலங்கை அரசமைப்பினால் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் மற்றும் ஏற்பாடுகளின் அடிப்படையிலேயே வழங்கப்பட்டது என்பதை இலங்கை அரசாங்கம் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முக்கிய பதவிகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிரேஸ்ட இராணுவ அதிகாரிகள் தொடர்பில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள போலியான ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டதையும் இலங்கை அரசாங்கம் நிராகரிக்கின்றது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த குற்றச்சாட்டுகளின் நம்பகதன்மையை இலங்கை அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக நிராகரித்து வந்துள்ளது என தெரிவித்துள்ள டயானி மென்டிஸ் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து குறிப்பாக உள்நாட்டு போரின் இறுதிதருணங்கள் குறித்துர் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் ஆணைக்குழு பரணகம ஆணைக்குழு போன்ற உள்நாட்டு செயற்பாடுகள் ஆராய்ந்துள்ளன அவர்களால் இந்த இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு எதிராக குறிப்பிடத்தக்க ஆதாரங்கள் எவற்றையும் கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை என்பதை அரசாங்கம்மீள வலியுறுத்தவிரும்புகின்றது எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆகவே குறிப்பிடத்தக்க ஆதாரங்கள் இல்லாததன் காரணமாக இந்த சிரேஸ்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிரான தொடர்ச்சியான யுத்தகுற்றச்சாட்டுகளும் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை இயற்கை நீதிக்கொள்கைக்கு முரணாணவை என இலங்கை கருதுகின்றது எனவும் டயானி மென்டிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கை ஜெனீவா தீர்மானத்திலிருந்து விலகியுள்ள போதிலும் இலங்iகியன் அரசமைப்பு கட்டமைப்பிற்குள் நல்லிணக்கம், பொறுப்புக்கூறுதல் மனித உரிமை ஆகியவற்றை அரசாங்கத்தின் கொள்கைக்கு ஏற்ப உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்ட நடைமுறை மூலம் முன்னெடுப்பது குறித்து அரசாங்கம் அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கண்காணிப்பு மற்றும் துன்புறுத்தல்கள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து கருத்து வெளியிட்டுள்ள அவர் அரசாங்கம் ஏற்கனவே இந்த குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்துள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.