ஐ.நா முன்றலில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் அறவழிப்போராட்டமும், உணவுத்தவிர்ப்பு போராட்டமும்

செவ்வாய் பெப்ரவரி 23, 2021

22.02.2021 , தமிழின அழிப்பிற்கு அனைத்துலக சுயாதீன விசாரணை, தமிழீழமே எமது நிரந்தர தீர்வு என்பதனை வலியுறுத்தி ஐ.நா முன்றலில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் 15ம் நாள் அறவழிப்போராட்டமும், உணவுத்தவிர்ப்பு போராட்டமும்.

v

 

v

 

v