அம்பாறை மாவட்டம் கல்முனை தொகுதி முடிவுகள்

வியாழன் ஓகஸ்ட் 06, 2020

 9 ஆவது பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கான மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவு தற்போது வெளியாகியுள்ளது.  அதன்படி தற்போது வெளியாகியுள்ள அம்பாறை மாவட்டம்   கல்முனை 
 தேர்தல்  தொகுதி முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது.

அம்பாறை மாவட்டம்  கல்முனை

ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி -  20011

தேசிய காங்கிரஸ் -; 10401 

அகில் இலங்கை தமிழ் மகா சபா- 10130

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்  ; 6380