அனைத்துலகப் பெண்கள் நாள் 2020!

திங்கள் மார்ச் 02, 2020

கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல்:
06.03.2020; வெள்ளிக்கிழமை மாலை  16:00 - 19:00 மணி வரை
Bahnhofplatz, Hauptpost, Luzern

கலந்துரையாடல்:
08.03.2020; ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகல் 11:00 - 16:00 மணி வரை
VereinTreff, Baselstrasse 21, 6003 Luzern

தமிழீழப் பெண்கள் மீதான சிங்கள பேரினவாத அரசின் கொடுமைகளை உலகிற்குச் சொல்ல அனைவைரையும் அழைக்கின்றோம்.