அரசியல் தந்திரோபாயம்!

புதன் மே 29, 2019

நாட்டில் ஜன­நா­யகம் கோலோச்­சு­கின்­றது. அது ஜனா­தி­பதி ஆட்சி முறையைக் கொண்­டது என்று கூறப்­ப­டு­கின்­றது. ஆனால், அந்த ஜன­நா­ய­கத்தில், தானே தன்­னி­க­ரில்­லாத உயர்ந்த சக்தி என்­பதை நிறை­வேற்று அதி­காரம் மீண்டும் ஒரு முறை உரத்து வெளிப் ­ப­டுத்தி இருக்­கின்­றது. 

நிறை­வேற்று அதி­காரம், நீதித்­துறை, சட்­ட­வாக்கம் ஆகிய மூன்­றுடன் சமூ­கத்தின் காவல் நாய் என வர்­ணிக்­கப்­ப­டு­கின்ற ஊட­கத்­து­றை­யையும் சேர்த்து நான்கு தூண்­களில் கட்டி எழுப்­பப்­பட்­டி­ருப்­பதே ஜன­நா­யகம் என்­பதே கோட்­பாடு. 

இந்தக் கோட்­பாட்டின் அடிப்­ப­டையில் நான்கு சக்­தி­களும் தம்­ம­ளவில் தனித்­து­வ­மா­னவை. ஓன்­றை­யொன்று மிஞ்ச முடி­யாது. ஒன்று மற்­றொன்றை மேவிச் செயற்­பட முடி­யாது. இது ஜன­நா­ய­கத்தின் தத்­துவம். 

ஆனால் நிறை­வேற்று அதி­கா­ர­மா­கிய ஜனா­தி­ப­தியின் அதி­காரம் கட்­டுக்­க­டங்­காமல், ஏனைய ஜன­நா­யக சக்­தி­களை மீறிச் செயற் ­ப­டு­வதை நாட்டில் நாம் அடிக்­கடி காணக்கூடி­ய­தாக உள்­ளது. 

இந்த வகையில் விமர்­ச­னத்­துக்­கு­ரிய பொது­ப­ல­சேனா அமைப்பின் பொதுச் செய­லாளர் கல­கொட அத்தே ஞான­சார தேரரின் பொது­மன்­னிப்பு விடு­தலை இப்­போது அரங்­கேற்­றப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது. அதன் மூலம் நிறை­வேற்று அதி­காரம் நீதித்­து­றையை மேவி செயற்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது. நீதித்­து­றையைப் புறக்­க­ணித்து, நிறை­வேற்று அதி­காரம் தனது மேலாண்­மையை இதன் மூலம் நிலை­நாட்டி இருக்­கின்­றது. இது ஜன­நா­ய­கத்­திற்கு முர­ணா­னது. விரோ­த­மா­னது.

ஜன­நா­ய­கத்தின் நான்கு தூண்­களில் ஒன்­றா­கிய நீதித்­து­றைக்குள் அத்­து­மீறி புகுந்து அவ­ம­தித்தார். நீதிச் செயற்­பாட்­டிற்கு இடை­யூறு விளை­வித்தார் என்ற குற்­றச்­சாட்டின் கீழ் 6 வரு­டங்கள் கடூ­ழியச் சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்ட ஞான­சார தேரரை தண்­டனைக் காலத்தின் 9 மாதங்­களில் ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன, தனது நிறை­வேற்று அதி­கா­ரத்தைப் பயன்­ப­டுத்தி, பொது­ மன்­னிப்­ப­ளித்து விடு­தலை செய்­துள்ளார். 

ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சே­னவின் இந்த நட­வ­டிக்கை அர­சாங்­கத்தின் ஜன­நா­யக நடை­மு­றையை கேள்­விக்கும், கேலிக்கும் உட்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது. 

உயிர்த்த ஞாயிறுதின தொடர் தற்­கொலை குண்­டுத்­தாக்­கு­த­லை­ய­டுத்து, தேசிய பாது­காப்பு அவ­ச­ர­கால நிலை­மைக்கு ஆளாக்­கப்­பட்டு, அர­சியல் ரீதி­யா­கவும் நாடு பெரும் நெருக்­க­டிக்கு உள்­ளா­கி­யி­ருக்­கின்­றது. அவ­ச­ர­கால நிலைமை கார­ண­மாக நாட்டின் இயல்பு வாழ்க்கை பல்­வேறு தளங்­க­ளிலும் பாதிப்­புக்கு உள்­ளா­கி­யி­ருக்­கின்­றது. 

நாட்டின் பொரு­ளா­தாரம் வீழ்ச்சிப் பாதை யில் போய்க்­கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. சாதா­ரண வியா­பார நட­வ­டிக்­கைகள், உள்ளூர் வர்த்­தகச் செயற்­பா­டுகள், பிற நாடு­க­ளு­ட­னான வர்த்­தகத் தொடர்­புகள் என்­ப­னவும் பாதிக்­கப்­பட்டு நெருக்­க­டிக்கு உள்­ளா­கி­யி­ருக்­கின்­றன. அந்­நியச் செலா­வ­ணியை ஈட்டித் தரு­கின்ற உல்­லாசப் பய­ணத்­துறை மட்­டு­மல்­லாமல், பங்குச் சந்­தைகள், வெளி­நாட்டு முத­லீட்­டா­ளர்­களின் முத­லீ­டுகள் என்­பன ஸ்தம்­பித நிலை­மைக்கு ஆளா­கி­யி­ருக்­கின்­றன. 

பொரு­ளா­தா­ரத்தில் ஏற்­பட்­டுள்ள பாதிப்­பினால், ரூபாவின் மதிப்பு நாளுக்கு நாள் குறைந்து செல்­கின்­றது. பண­வீக்கம் மேலோங் கிச்சென்று கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. நாட்டின் நாளாந்த, மீண்டுவரு­கின்ற, அத்­தி­யா­வ­சிய செல­வி­னங்கள் கையைக் கடிக்­கின்ற அளவில் மோச­ம­டைந்­தி­ருக்­கின்­றன.  ஏற்­க­னவே கடன் சுமையில் மூழ்­கி­யுள்ள நாடு பெற்ற கடன்­களைக் குறித்த தவ­ணையில் திருப்பிச் செலுத்­து­வ­தற்குத் தடு­மாறிக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. கடன் சுமை­யையும் பொரு­ளா­தார நெருக்­கடி நிலை­மை­க­ளையும் சமா­ளிப்­ப­தற்­காக அந்­நிய நாடு­க­ளி­டமும் சர்­வ­தேச நிதி நிறு­வ­னங்­க­ளி­டமும் மேலும்மேலும் கையேந்தி நிற்க வேண்­டிய அவல நிலை­மைக்கு அர­சாங்கம் ஆளா­கி­யி­ருக்­கின்­றது. 

மறு­பக்­கத்தில் உயிர்த்த ஞாயிறுதின குண் டுத் தாக்­கு­த­ல்களின் மூலம் நாட்டைப் பற்றிப் பிடித்­துள்ள சர்­வ­தேச பயங்­க­ர­வா­தத்தை முறி­ய­டித்து, தேசிய பாது­காப்பை வலு­வாக நிலைப்­ப­டுத்தி, மக்­கள் நம்­பிக்­கையை வென்­றெ­டுக்க வேண்­டிய கட்­டாய நிலை­மைக்கு அரசாங்கம் வலிந்து தள்­ளப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது. 

இவ்­வாறு பல­த­ரப்­பட்ட பொறுப்­புக்­களும் கட­மை­களும் அர­சாங்­கத்தின் முன்னால் மலை­போல குவிந்து கிடக்­கின்­றன. இந்தக் கட­மை­க­ளையும் பொறுப்­புக்­க­ளையும் நிறை­வேற்­று­வ­தற்கு அர­சாங்­கத்தை வழி­ந­டத்திச் செல்ல வேண்­டிய கடப்­பாடு, அரச தலை­வர்­க­ளா­கிய ஜனா­தி­ப­தி­யையும், பிர­த­ம­ரையும் சார்ந்­தி­ருக்­கின்­றது. தேசிய நலன்­களை முதன்­மைப்­ப­டுத்தி இந்தக் கடப்­பா­டு­களைக் கண்ணும் கருத்­து­மாக, இரு­வரும் பதவி வழியில் ஒன்­றி­ணைந்து செயற்­பட வேண்­டிய அவ­சரத் தேவை எழுந்­துள்­ளது. இந்தக் கடப்­பாட்டில், ஏனைய அரச கட்­ட­மைப்­புக்­க­ளையும் அமைச்­ச­ர­வை­யையும், எதிர்க்­கட்­சி­க­ளையும் உள்­ள­டக்கி கவ­ன­மூன்றிச் செயற்­பட வேண்­டி­யுள்­ளது. 

ஆனால் இது விட­யத்தில் அவர்­க­ளு­டைய கவனம் உரிய முறையில் செலுத்­தப்­ப­டு­கின்­றதா என்ற கேள்­விக்கு இல்­லை­யென்ற எதிர்­ம­றை­யான பதி­லையே அரச தலை­வர்­க­ளி­டையே காணப்­ப­டு­கின்ற அதி­காரப் போட்­டியும், அர­சியல் நிலைப்­பாடும் வெளிப்­ப­டுத்தி வரு­கின்­றன. இந்தப் பின்­ன­ணி­யில்தான் ஞான­சார தேரருக்கு ஜனா­தி­ப­தி­ பொது­மன்­னிப்பு வழங்கி விடு­தலை செய்துள்ளார்.

நடப்­பது என்ன? 

அவ­ச­ர­கால நிலை­மை­யுள்ள நெருக்­க­டி­யான சூழலில், ஞான­சார தேரரை பொது­மன்­னிப் ­ப­ளித்து விடு­தலை செய்­த­மைக்கு, ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன தன்­னிலை விளக்கம் அளித்­தி­ருப்­ப­தாக ஊட­கங்­களில் தகவல் வெளி­யா­கி­யி­ருக்­கின்­றது. பன்­னாட்டு ஊடகம் ஒன்­றிற்குக் கருத்து தெரி­விக்­கை­யி­லேயே இந்த விளக்கம் அளிக்­கப்­பட்­டி­ருப்­ப­தாக அந்தத் தக­வலில் விபரம் தெரி­விக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது. 

ஞான­சார தேர­ருக்கு பொது­மன்­னிப்­ப­ளித்து விடு­தலை செய்ய முடி­யு­மானால், தமிழ் அர­சியல் கைதி­களை ஏன் விடு­தலை செய்ய முடி­யாது என்று தமிழ்த் ­தே­சியக் கூட்­ட­மைப்பு நாடா­ளு­மன்­றத்தில் எழுப்­பி­யி­ருந்த கேள்­வி குறித்து, பன்­னாட்டு ஊடக முகவர் ஒருவர் ஜனா­தி­ப­தி­யிடம் கேட்­ட­தை­ய­டுத்தே இந்த விளக்­கத்தை அவர் அளித்­துள்­ள­தாகத் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. 

”ஞான­சார தேர­ருக்கு மன்­னிப்­ப­ளித்து விடு­தலை செய்­யு­மாறு பௌத்த மதபீடங்கள், சிவில் அமைப்­புக்கள் உள்­ளிட்ட பல்­வேறு தரப்­புக்­களும் என்­னிடம் கோரி­வந்­தன. அதற்­க­மைய அவ­ருக்கு நான் பொது­மன்­னிப்பு வழங்­கினேன். ஞான­சார தேரர் பயங்­க­ர­வா­தி­யல்ல. அவர் பயங்­க­ர­வாதத் தடைச்­சட்­டத்தின் கீழ் கைது செய்­யப்­ப­ட­வு­மில்லை. நீதி­மன்­றத்தை அவ­ம­தித்த குற்­றச்­சாட்டே அவர் மீது சுமத்­தப்­பட்டு அவ­ருக்கு சிறைத் தண்­டனை வழங்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது. எனவே, எனது அதி­கா­ரத்தைப் பயன்­ப­டுத்தி அவரை நான் விடு­தலை செய்­ததில் தவ­றேதும் இல்லை. 

ஆனால் சிறைச்­சா­லை­களில் தடுத்து வைக் ­கப்­பட்­டுள்ள மற்றும் தண்­டனை அனு­ப­வித்து வரு­கின்ற அர­சியல் கைதிகள் பயங்­க­ர­வாத தடைச்­சட்­டத்தின் கீழ் கைது செய்­யப்­பட்­ட­வர்கள். அவர்­க­ளுக்குத் தற்­போ­தைய நிலையில் மன்­னிப்பு வழங்­கு­வது கடினம். ஞான­சார தேர­ருடன் அர­சியல் கைதி­களை ஒப்­பிட வேண்டாம். இவர் செய்த குற்றம் வேறு. அவர்கள் மீது முன்­வைக்­கப்­பட்­டுள்ள குற்றம் வேறு. இரண்­டையும் ஒப்­பிட வேண்டாம்” என ஜனா­தி­பதி அந்த ஊட­க­வி­ய­லா­ள­ரிடம் தெரி­வித்­தி­ருந்­த­தாகத் தகவல் வெளி­யா­கி­யுள்­ளது. 

ஞான­சார தேர­ரையும் அர­சியல் கைதி­க­ளையும் ஒப்­பிட வேண்டாம் என்று ஜனா­தி­பதி கூறி­யுள்ள போதிலும், அவ்­வாறு ஒப்­பிட்டு நோக்க வேண்­டிய நிலை­மையே காணப்­ப­டு­கின்­றது.

ஞான­சார தேரர் ஒரு பௌத்த பிக்கு. அஹிம்­சை­யையும், அன்­பையும், கரு­ணை­யையும், பொறு­மை­யையும் போதிக்­கின்ற பௌத்த மதத்தின் முன்­ன­ணியில் உள்ள ஒரு­வ­ரா­கவும், பிர­மு­க­ரா­கவும் அவர் தன்னை அடை­யா­ளப் ­ப­டுத்­தி­யி­ருக்­கின்றார். 

ஒரு பௌத்த பிக்கு என்ற வகையில் அவ­ரு­டைய செயற்­பா­டு­களும் அவர் சார்ந்த மதத்தின் கொள்­கை­களும் ஒன்­றுக்­கொன்று முரண்­பட்­ட­வை­யாக உள்­ளன. பௌத்த மதம் மாத்­தி­ரமே இந்த நாட்டில் இருக்க வேண்டும். அதுவே ஆட்­சியில் கோலோச்ச வேண்டும் என்ற கொள்­கையின் அடிப்­ப­டையில் பிற மதங்­களை குறிப்­பாக கிறிஸ்­த­வத்­தையும், இஸ்­லாத்­தையும் வெறுத்து ஒதுக்கி, அவற்றை ஏற்­றுக்­கொள்­ளாத ஒரு­வ­ரா­கவே அவர் திகழ்­கின்றார். கொள்­கை­ய­ளவில் மட்­டு­மல்­லாமல், அந்த மதங்­களை நிந்­தனை செய்­ப­வ­ரா­கவும், குறிப்­பாக முஸ்லிம் மக்­க­ளுக்கு எதி­ரான மத வெறுப்­பு­ணர்வைத் தூண்டி, வன்­மு­றைகள் இடம்­பெ­று­வ­தற்குக் கார­ண­கர்த்­தா­வா­கவும் அவர் காணப்­பட்­டி­ருக்­கின்றார். 

பொது­மன்­னிப்பின்கீழ் விடு­தலை பெற்­ற தும், தனது தாயார் சகிதம் தன்னை வந்து சந்­தித்த ஞான­சார தேரர் இனி மேல் தவ­றி­ழைக்­க­மாட்டார் என்றும், அவ்­வாறு தவ­றி­ழைத்தால் பொது­மன்­னிப்­ப­ளிக்­கப்­பட்ட அவர் தண்­ட­னைக்கு உள்­ளாக நேரிடும் என்­பதை அவ­ருக்கு நினை­வூட்­டி­யி­ருப்­ப­தா­கவும் ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன தெரி­வித்­துள்ளார்.

ஆனால் சிறைச்­சா­லையில் இருந்து விடு­தலை பெற்­றதும், தியான வாழ்க்­கையில் ஈடு­படப் போவ­தாகக் கூறிய ஞான­சார தேரர், தியான வாழ்க்­கை­யையும் புண்­ணிய காரி­யங்­க­ளையும் பின்னர் செய்து கொள்ள முடியும். இப்­போது நாடு உள்ள நிலையில் தனது முன்­னைய செயற்­பா­டு­களைத் தொடர்ந்து முன்­னெ­டுக்கப் போவ­தாக அவர் திட்­ட­வட்­ட­மாகக் குறிப்­பிட்­டுள்ளார். 

கண்­டியில் பௌத்த மத பீடா­தி­ப­தி­களைச் சந்­தித்­ததன் பின்னர் செய்­தி­யா­ளர்­க­ளிடம் பேசு­கை­யி­லேயே அவர் தனது இந்த நிலைப்­பாட்டைத் தெரி­வித்­துள்ளார். இது வேதாளம் மீண்டும் முருங்கை மரத்தில் ஏறி­ய­தையே நினை­வூட்­டு­கின்­றது.

முன்­மா­தி­ரியை பின்­பற்­றிய 

நட­வ­டிக்­கையா?

ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன முன்­னைய ஜனா­தி­ப­தி­க­ளான ஜே.ஆர்.ஜய­வர்­தன மற்றும் மஹிந்த ராஜ­பக்ஷ ஆகி­யோரின் முன்­னைய நட­வ­டிக்­கை­களைப் பின்­பற்­றியே ஞான­சார தேரரை பொது­மன்­னிப்பில் விடு­தலை செய்­துள்­ள­தாக ஆய்­வா­ளரும் பத்தி எழுத்­தா­ள­ரு­மா­ன லுசியன் ராஜ­க­ரு­ணா­நா­யக்க தெரி­வித்­துள்ளார். 

ஐக்­கிய தேசிய கட்­சியின் உயர் மட்ட அனு­ச­ர­ணையைப் பெற்­றி­ருந்த கள­னியைச் சேர்ந்த கொண­வெல சுனில் என்­பவர் வன்முறை வழக்­கொன்றில் பத்து வருட கடூ­ழியச் சிறைத் தண்­டனை வழங்கி தீர்ப்­ப­ளிக்­கப்­பட்­டி­ருந்தார். ரணில் விக்­ர­ம­சிங்­கவின் ஆத­ர­வாளர் குழுவில் அப்­போ­தைய முக்­கி­யஸ்­த­ரா­கவும் சிறைச்­சாலை கொலைகள், வன்­மு­றை­களில் முக்­கிய வன்­முறைச் சம்­ப­வங்­களில் முக்­கிய பங்­கேற்­றி­ருந்­த­வ­ரு­மா­ன கொண­வெல சுனிலை நீதி­மன்­றத்தின் தண்­ட­னையில் இருந்து அன்­றைய ஜனா­தி­பதி ஜே.ஆர்.ஜய­வர்­தன பொது­மன்­னிப்பின் கீழ் விடு­தலை செய்­தி­ருந்தார். 

சர்­வ­தேச வாக்­கு­ரிமை தினத்தின் பொன்­விழா 1981 ஆம் ஆண்டு கொண்­டா­டப்­பட்­ட­போது, அந்த கொண்­டாட்­டத்தை முன்­னிட்டு சிறைக்­கை­தி­களை விடு­தலை செய்த ஜனா­தி­பதி ஜே.ஆர்.ஜய­வர்­தன சிறை­வாசம் செய்த சுனி­லுக்கும் பொது­மன்­னிப்பு வழங்கி விடு­தலை செய்­தி­ருந்தார். விசேட தினங்­களில் தண்­டனைக் குற்­ற­வா­ளி­களை விடு­தலை செய்யும் மர­புக்­க­மைய இந்த பொது மன்­னிப்பு வழங்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது. 

கொலை, இரா­ஜ­து­ரோகம், சட்­ட­வி­ரோத ஒன்­று­கூடல், வங்கிக் கொள்ளை, பயண வழிக்­கொள்ளை, வரு­மா­ன­வரி கட்­டத்­த­வ­றி­யமை, இலஞ்சம் போன்ற குற்­றங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய குற்­றங்­க­ளுக்­கான முதற்தட­வை­யாகத் தண்­டனை பெற்­ற­வர்­களை விசேட தினங்­களை முன்­னிட்டு பொது­மன்­னிப்பின் கீழ் விடு­தலை செய்­யலாம் என்ற நிய­தியின் அடிப்­ப­டையில் வன்முறை குற்றம் புரிந்து தண்­டனை அனு­ப­வித்து வந்த கொண­வெல சுனிலை ரணில் விக்­­ர­ம­சிங்­கவின் வேண்­டு­கோளை ஏற்று, சட்­ட­பூர்­வ­மாக திட்­ட­மிட்ட வகையில் தந்­தி­ரோ­பாய ரீதியில் அன்­றைய ஜனா­தி­பதி ஜே.ஆர்.ஜய­வர்­தன விடு­தலை செய்­தி­ருந்தார். 

இந்தப் பொது மன்­னிப்பு ’சுனில் பொது­மன்­னிப்பு’ (சுனில் சமாவ) என்று அப்­போது பிர­பலம் பெற்­றி­ருந்­த­துடன், அவரை அகில இலங்கை சமா­தான நீத­வா­னா­கவும் அன்றைய அரசு நிய­மித்து பெரு­மை­ய­டையச் செய்­தி­ருந்­தது.

முன்­னைய ஆட்சிக் காலத்தில் இரட்டைக் கொலைக்­ குற்­றத்­திற்­காகத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டி­ருந்த, முன்னாள் அமைச்சர் மில்ரோய் பெர்­னாண்­டோவின் துணை­வியார் மேரி ஜூலியட் மொனிக்கா பெர்­னாண்­டோவை   சர்­வ­தேச பெண்கள் தினத்­தை­யொட்­டிய சிறைக்­கை­தி­க­ளுக்­கான பொது­மன்­னிப்பின் மூலம் அன்­றைய ஜனா­தி­பதி மஹிந்த ராஜ­                   பக்ஷ தனது ஆத­ர­வா­ளர்­களின் கோரிக்­கையை ஏற்று விடு­தலை செய்­தி­ருந்தார். 

இந்த இரண்டு பொது மன்­னிப்பு நட­வ­டிக்­கை­க­ளை­யும் முன்­னு­தா­ர­ண­மாகக் கொண்டே ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன ஞான­சார தேரரை விடு­தலை செய்­தி­ருக்க வேண்டும் என்று லூசியன் ராஜ­க­ரு­ணா­நா­யக்க சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்ளார். 

கிரி­மி­னல்­க­ளையும் கொலைக்­குற்­ற­வா­ளி­க­ளையும் விடு­தலை செய்து அவர்­களை சமூ­கத்தில் நட­மாட விடு­கின்ற இலங்­கையின் பொது­மன்­னிப்­ப­ளிக்கும் கலா­சா­ரத்தை அவர் எள்ளி நகை­யாடும் வகையில் விமர்­சித்­தி­ருக்­கின்றார். 

குறிப்­பு­ணர்த்தல்

நீண்­ட­தொரு யுத்­தத்தின் பின்னர் யுத்த அழி­வு­களில் இருந்தும், இனங்­க­ளுக்­கி­டையில் சிதைந்து போன, சமூக, சமயம் சார்ந்த உற­வையும் சீர்செய்து இன ஐக்­கி­யத்­தையும் நல்­லி­ணக்­கத்­தையும் நல்­லு­ற­வையும் ஏற்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக, அரசு செயற்­பட்டு வரு­கின்ற ஒரு சூழலில் இனங்­க­ளுக்­கி­டையில் மத ரீதி­யா­கவும், இன ரீதி­யா­கவும் பிள­வு­களை மேலும் ஆழ­மாக்கி நாட்டில் அமை­திக்கும் சமா­தா­னத்­திற்கும் பங்கம் விளை­விக்கும் வகை­யி­லேயே ஞான­சார தேரரின் செயற்­பா­டுகள் அமைந்­தி­ருக்­கின்­றன. 

பௌத்த மதத்தின் மஞ்சள் அங்­கியை அணிந்து கொண்டு இனங்­க­ளுக்­கி­டையில் வெறுப்­பு­ணர்­வை­யூட்டி, நாட்டில் மதக்கல­வ­ரங்­களும் இனக்கல­வ­ரங்­களும் தலை­தூக்­கு­வ­தற்கு வழி­கோ­லு­கின்ற ஒரு­வரை சாதா­ரண குற்­ற­வா­ளி­யாகக் கருத முடி­யாது. பொது அமை­திக்கும் பொது­மக்­களின் பாது­காப்­புக்கும் பங்கம் விளை­விப்­பது பார­தூ­ர­மான குற்­ற­மாகும். அது பயங்­க­ர­வாதச் செயற்­பாட்­டுக்கு ஒப்­பா­னது. அத்­த­கைய செயற்­பா­டு­க­ளுக்கு அரசு இட­ம­ளிக்கக் கூடாது. மக்கள் அமை­தி­யாக, ஐக்­கி­ய­மாக வாழ்­வதை உறு­திப்­ப­டுத்தி சட்­டத்­தையும் ஒழுங்­கையும் நிலை­நாட்ட வேண்­டி­யது அர­சாங்­கத்தின் தலை­யாய கட­மை­யாகும்.  

குற்றச் செயல்­களைக் கட்­டுப்­ப­டுத்தி, மக்­களைப் பாது­காப்­ப­தற்­காக நாட்டில் எத்­த­னையோ சட்­ட­திட்­டங்­களும் வரை­ய­றை­களைக் கொண்ட ஒழுங்கு நடை முறை­களும் ஏற்­க­னவே வகுத்­த­ளிக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றன. அவற்றை சரி­யான முறையில் இறுக்­க­மாக நடை­மு­றைப்­ப­டுத்த வேண்­டி­யது ஆட்­சி­யா­ளர்­களின் தலை­யாய கட­மை­யாகும். அத்­த­கைய பொறுப்­பையும் கட­மை­க­ளையும் மாறிமாறி ஆட்­சிக்கு வரு­கின்ற பேரின அர­சி­யல்­வா­தி­களும் கடைப்­பி­டிப்­ப­தில்லை. மாறாக அடுத்த ஜனா­தி­பதி தேர்தலிலும், பொதுத் தேர்­த­லிலும் பெரும்­பான்­மை­யான மக்­களின் வாக்­கு­களைக் கவர்ந்து எவ்­வாறு அதி­கா­ரத்தைக் கைப்­பற்றி ஆட்­சிக்கு வரலாம் என்­ப­தி­லேயே அவர்­க­ளு­டைய கவனம் கூர்­மை­யாகக் குவிந்­தி­ருக்­கின்­றது. 

அத்­த­கைய சுய­லாப அர­சியல் போக்கின் அடி­யொட்­டிய வகை­யி­லேயே பௌத்த மதத் தின் மீது இறுக்­க­மான பற்­றுக்­கொண்­டுள்ள பேரி­ன­மா­கிய சிங்­கள மக்­களின் வாக்­கு­களைக் கவர்­வ­தற்­கா­கவே, நாட்டின் ஐக்­கி­யத்­திற்கும் இன நல்­லு­ற­வுக்கும் பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்­த­வல்ல குற்­றப்­பண்­பியல் பின்­ன­ணியைக் கொண்ட சிங்­கள பௌத்த தேசி­யத்தில் ஊறி­யுள்ள ஞான­சார தேரரை ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன பொது ­மன்­னிப்­ப­ளித்து விடு­தலை செய்­துள்ளார் என்­பது தெளி­வாகத் தெரி­கின்­றது. 

நெருக்­க­டி­களில் இருந்து நாட்­டையும் மக்­க­ளையும் மீட்­ப­திலும் பார்க்க, வருட இறு­தியில் நடத்­தப்­பட வேண்­டிய ஜனா­தி­பதி தேர்­த­லையும் தொடர்ந்து இடம்­பெற வேண்­டிய பொதுத் தேர்­த­லையும் கவ­னத்திற் கொண்டு நாட்டு மக்­களின் வாக்­கு­களைக் கவர்ந்­தி­ழுக்­கின்ற அர­சியல் தந்­தி­ரோ­பாயச் செயற்­பா­டு­களை ஜனா­தி­பதி முன்­னெ­டுத்து வரு­கின்றார். அதே­நேரம் அர­சியல் ரீதி­யாக அவ­ரோடு மல்­லுக்கு நின்று போரா­டு­கின்ற பிர­த­ம­ரும்­கூட அதே அர­சியல் இலாப நோக்கில் செயற்­ப­டு­ வ­தையே காண முடி­கின்­றது. 

இந்த அர­சியல் அதி­காரப் போட்­டியும், அடுத்த தவ­ணைக்­கான ஆட்சி அதி­கா­ரத்தைக் கைப்­பற்­று­வ­தற்­கான திட்­ட­மிட்ட சுய­லாப அர­சியல் செயற்­பா­டு­க­ளுமே தேசத்­திற்கு பயங்­க­ர­வாத அச்­சு­றுத்­தலும், ஆபத்தும் ஏற்­பட இருந்­த­தாக உயிர்த்த ஞாயிறுதின தாக்­குதல் தொடர்­பான முன்­னெச்­ச­ரிக்­கையை ஆட்­சி­யா­ளர்கள் புறக்­க­ணித்து பொறுப்­பற்ற முறையில் செயற்­பட்­டி­ருந்­தார்கள். 

இந்த பொறுப்­பற்ற போக்கு அத்­துடன் நின்­று­வி­ட­வில்லை. தொடர் தற்­கொலைக் குண்டுத் தாக்­கு­தல்கள் நடை­பெற்று மூன்று வாரங்­களின் பின்னர் சிலாபம் கம்­பஹா மாவட்­டங்­களில் முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு எதி­ராக ஊர­டங்கு சட்டம் நடை­மு­றையில் இருந்த தரு­ணத்தில் கட்­ட­விழ்ந்த வன்­முறைத் தாக்­கு­தல்­க­ளையும் ஆட்­சி­யா­ளர்கள் முன்­கூட்­டியே உணர்ந்து தடுத்து நிறு­த்தத் தவ­றி­விட்­டார்கள். அது மட்­டு­மல்ல, ஊர­டங்கு வேளையில் வெளியிடங்­களில் இருந்து வந்து முஸ்லிம் மக்கள் மீது பாய்ந்து வெறியாட்டம் ஆடிய கும்பல்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஆயுதமேந்தித் தயாராக இருந்த பொலிஸார், அதிரடிப்படையினர் மற்றும் இராணுவத்தினரைப் பயன்படுத்தவும் ஆட்சியாளர்கள் தவறியிருக்கின்றார்கள். 

இத்தகைய ஒரு பின்னணியில்தான் ஜனா திபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தண்டனை விலக்கீட்டுக் கலாசாரத்தின் வழித்தடத்தில், வன்முறைக் கலாசாரத்தை ஆயுதமாகக் கொண்டு சிங்கள பௌத்த தேசியத்தை முதன்மைப்படுத்தி மேலாண்மை பெறச் செய்வதற்காகத் துடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஞானசார தேரரை நீதிமன்ற அவமதிப்புக் குற்றத் தண்டனையிலிருந்து விலக்கி பொது மன்னிப்பளித்து விடுதலை செய்துள்ளார். 

விடுதலை பெற்றுள்ள ஞானசார தேரரின் அடுத்தகட்ட செயற்பாடுகள் குறித்த நிலைப்பாடு என்ன என்பதைக் கவனத்திற் கொள்வது முக்கியம். தனது நிலைப்பாடு குறித்து அவர் முக்கிய விடயங்களைக் கூறியுள்ளார். 

”சிறையில் இருந்து வெளியில் வந்துபோது, முதலில் தியான வாழ்க்கையில்  ஈடுபடவே நான்    விரும்பியிருந்தேன். ஆனால் வெளியில் வந்து இளைஞர்களின் தொங்கிப்போன முகங்களில் காணப்பட்ட தந்தையை இழந்திருந்த சோகத்தைக் கண்டதும், எனது முன்னைய செயற்பாடுகளைத் தொடர்ந்து முன்னெடுப்பதற்கு நான் தீர்மானித்துவிட்டேன்” என்று அவர் தெரிவித் துள்ளார். 

அத்துடன் அவர் அரசியலில் தீவிரமாக ஈடுபடப் போவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த அரசியல் வரலாற்று ரீதியானது. 

”அதற்காக நான் அரசியலில் ஈடுபடத் தீர்மானித்துள்ளேன். அந்த அரசியல் கட்சி அரசியல் அல்ல. அதற்கும் அப்பாற்பட்டது. அது வரலாற்று ரீதியானது. ஐந்து வருடத்திற்கு ஒரு தடவை மாற்றம் பெறுகின்ற கட்சி அரசியலல்ல. அது நிரந்தரமானது. இன் றைய நிலைமைகளில் இருந்து நாட்டை மீட்டெடுப்பதற்கு அந்த அரசியலே அவசியம்” என்றுஅவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

எனவே, ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறி சேன வழங்கிய பொதுமன்னிப்பு அவரே குறிப்பட்டது போன்று திருந்துவதற்கல்ல; அது பழைய பாதையில் தொடர்ந்து பயணிப் பதற்கான அங்கீகாரம் என்பதையே ஞானசார தேரர் உணர்த்தியிருக்கின்றார்.  

பி.மாணிக்­க­வா­சகம்