"அடிக்கற்கள்" எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு!

திங்கள் டிசம்பர் 02, 2019

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தின் ஆணிவேர்களாகவும், தமிழீழத் தேசியத் தலைவரின் ஆரம்பகாலத் தளபதிகளாகவும் இருந்து தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்திற்கு அடித்தளமிட்ட வரலாற்று நாயகர்களின் நினைவு சுமந்த..."அடிக்கற்கள்" எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு. 19.01.2020