சிங்களப் பேரினவாத அரசின் சுதந்திரநாள் தமிழினத்தின் கரிநாள்!

சனி பெப்ரவரி 01, 2020

04.02.2020; செவ்வாய்க்கிழமை
மாலை 16:00 - 18:00 மணி வரை
Bahnhofplatz, 3011 Bern

சுவிஸ்  தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு