சொன்னாலும்கேக்கவா போறீங்கள்! - குறும்படம்

ஞாயிறு நவம்பர் 24, 2019

சொன்னாலும்கேக்கவாபோறீங்கள் எதிர்வரும் 25ம் திகதி வெளியாக உள்ளது. தாயகநேரம் - மாலை-6 மணிக்கு வெளியாகும்.


இயக்கம் - ஜெனோசன்
நடிகர்- ஜோன்சன்
நடிகை- பாமினி
ஒளிப்பதிவு -வின்சன்

த