சோதிமலர் பரஞ்சோதி அவர்களின் நாட்டுப்பற்றாளர் மதிப்பளிப்பு

செவ்வாய் ஜூன் 21, 2022

 கனடாத் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழுவின் தேசியச்செயற்பாட்டாளர் சோதிமலர் பரஞ்சோதிஅவர்கள், 16.06.2022 அன்றுஉடல்நலக்குறைவுகாரணமாகச் சாவடைந்தார் என்றசெய்திஎம்மைத் துயரில் ஆழ்த்தியிருக்கின்றது.
தமிழீழவிடுதலைப்போராட்டச் செயற்பாடுகளில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டசோதிமலர் பரஞ்சோதிஅவர்கள்,நீண்டகாலமாகத் தமிழர் புனர்வாழ்வுக்கழகத்தில் உறுப்பினராக இணைந்துவிடுதலைச் செயற்பாடுகளில் தன்னைஅர்ப்பணித்துச் செயற்பட்டவராவார். 

தமிழீழத்தின் மீதும் தேசியத் தலைவர் மீதும் கொண்டபற்றுக்காரணமாக, 2007ஆம் ஆண்டிலிருந்துதாயகத்தில் முழுமையாகத் தங்கியிருந்துவிடுதலைப்போராட்டத்திற்கானமிகமுக்கியபணிகளைமுன்னெடுத்து, 2008 ஆம் ஆண்டுதேசியத்தலைவரின் பணிப்பிற்கமையகனடாதிரும்பி,தாயகத்தில் மக்களின் அவலங்களைத் தனதுஆங்கிலப் புலமையூடாகக் கனடியஅரசியல்வாதிகளுக்குஎடுத்துரைத்தவராவார்.

2009ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னரானகாலங்களில் தென்தமிழீழத்திற்குச் சென்றுகல்வியில் பின்தங்கியகிராமங்களை இனங்கண்டு,கல்விநிலையங்களைஉருவாக்கித் தானும் ஒருஆசிரியராகக் கடமையாற்றிப் பலரின் கல்விவளர்ச்சிக்குஉதவியதுடன்,உயர்கல்விக்குத் தேவையானபொருளாதாரவளங்களைப் பலமாணவர்களுக்குஏற்படுத்திக்கொடுத்ததுடன்,சுயதொழில் வாய்ப்புக்களைப் பலருக்குஏற்படுத்திக்கொடுப்பதில் தன்னாலானஉதவிகளைச் செய்தவராவார்.

இத்தகையவிடுதலைப்பற்றுறுதியுடன் இறுதிவரைசெயற்பட்டசெயற்பாட்டாளரைத் தமிழ்மக்கள் இழந்துநிற்கின்றனர். இவரின் இழப்பால் துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினர்,உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் துயரில் நாமும் பங்கெடுத்துக் கொள்வதுடன்,சோதிமலர் பரஞ்சோதிஅவர்களதுதேசப்பற்றுக்காகவும் தமிழினத்திற்குஆற்றியபணிக்காகவும் “நாட்டுப்பற்றாளர்||எனமதிப்பளிப்பதில் நாம் பெருமையடைகின்றோம்.

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”
அனைத்துலகத் தொடர்பகம்,
தமிழீழவிடுதலைப் புலிகள