சர்வாதிகார நாடாக சிறீலங்கா மாறியது - ஆசிரிய தலையங்கம்

புதன் நவம்பர் 04, 2020

கடந்த வாரம் சிறீலங்கா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட 20ம் திருத்தச் சட்டத்தின் மூலம் அந்நாடு ஒரு சர்வாதிகார நாடாக மாற்றம் கண்டுள்ளது. இதுவரை சிறீலங்கா ஒரு சர்வாதிகார நாடாக இருந்ததில்லையா என்ற கேள்வி எழலாம். 1978ஆம் ஆண்டு அரசியல்யாப்பு முறையை மாற்றி, நிறைவேற்று ஜனாதிபதி ஆட்சிமுறைமையை ஜே.ஆர்.ஜெயவர்த்தன கொண்டுவந்தபோதே அந்நாடு ஒரு சர்வாதிகார நாடாக மாற்றம் கண்டுவிட்டது என்பது உண்மைதான். ஆனால், தற்போது சிறீலங்காவின் ஒட்டுமொத்த ஆட்சி அதிகாரங்களும் ராஜபக்ச என்ற குடும்பத்தவர்களின் கைகளில் மட்டுமே வந்தடைந்துள்ள நிலையில், அரசின் அதிகாரம் அத்தனையும் தனியயாருவரின் கைகளில் குவிக்கப்பட்டிருப்பதானது, சிறீலங்கா முழுமையான ஒரு சர்வாதிகார நாடாக மாறிவிட்டதையே உணர்த்தி நிற்கின்றது.

மேலும்...