சுமந்திரனைப் பாராட்டலாம் - ஆசிரிய தலையங்கம்

செவ்வாய் ஜூன் 02, 2020

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாட்கள் நெருங்கும்போதெல்லாம், தமிழ் மக்களிடம் எழும் இனஅழிப்புச் சிந்தனையை திசை திருப்பும் செயற்பாடுகள் ஆண்டாண்டு தோறும் கட்டவிழ்த்துவிடப்படுகின்றன. முள்ளிவாய்க்கால் மட்டுமல்ல மாவீரர் நாள் போன்ற தமிழ் மக்களின் உணர்வுமிக்க காலங்களிலும் அதனைத் திசைதிருப்பி, சிந்தனையோட்டத்தை மாற்றியமைக்கும் செயற்பாடுகள் தொடர்ச்சியாகவே தாயகத்திலும் புலம்பெயர்ந்த தேசங்களிலும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

மேலும்...