சிறுபான்மை சமூகங்களை சமமாக மதிக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை – தயான் ஜயதிலக

வியாழன் February 23, 2017

சிறிலங்காவில் கொண்டுவரப்பட இருக்கின்ற புதிய அரசியலமைப்பு பெரும் ஆபத்தானது என்று தெரிவித்த கலாநிதி தயான் ஜயதிலக, பெரும்பான்மை சமூகங்கள் சிறுபான்மையின சமூகங்களை சமமாக நடத்த வேண்டும் என எதிர்பார்க்க ம

யுத்த வெற்றியின் கௌரவம் மகிந்தவுக்கே கிடைக்கவேண்டுமாம்

வியாழன் February 23, 2017

தன்னைத் தானே போர்வீரன் என அழைத்துக்கொள்ளும் பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகாவின் கேள்விக்குப் பதிலளித்த  துரோகி கருணா.

Pages