தபால் தொழிற்சங்கம் போராட்டத்திற்கு தயாராகிறது!

ஞாயிறு August 20, 2017

தமது பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக விஷேட அமைச்சரவை குழு வழங்கிய யோசனைகளை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை என்று கூட்டு தபால் தொழில்சங்க முன்னணி கூறியுள்ளது. 

Pages