தமிழினப் படுகொலையை நியாயப்படுத்த ஐ.நா சந்தர்ப்பம் வழங்கவில்லையாம், சிறிலங்கா ஊடகங்கள் குற்றச்சாட்டு

வியாழன் March 23, 2017

பிரதி வெளிவிவகார அமைச்சர் ஹர்ஷ டி சில்வா அதிக நேரம் உரையாற்றியமையால் அவரது உரை நிறுத்தப்பட்டது...

Pages