இளஞ்செழியன் மீதான தாக்குதல் மாவை கேள்வி!

செவ்வாய் யூலை 25, 2017

கொலை முயற்சியில் சம்பந்தப்பட்டவர் ஒரு நீதிபதி இளஞ்செழியன் என்பதைத் தெரிந்தும்  காவல் துறை     ஏன் அவசரப்பட்டு ‘இளஞ்செழியன் இலக்கு அல்ல’ என்று செய்தி சொல்கிறார்கள் என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றோம் என ந

Pages