எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும் : கருணைராயன்

திங்கள் மே 13, 2019

தமிழின அழிப்பின் பத்தாவது ஆண்டின் நினைவெழுச்சிநாளில் எல்லோரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என கருத்துரைக்கின்றார் திரு.கருணைராயன்