"எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு" - சுவிஸ் 06.10.2019

ஞாயிறு ஓகஸ்ட் 25, 2019

அனைவரினதும் நினைவுகள் சுமந்து  வணக்கம் செலுத்த அனைவரையும் அழைக்கின்றனர்.