எங்கள் உயிருக்கு நிகரான தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களுக்கு 66 ஆவது அகவை தின நல்வாழ்த்துக்கள்.

வியாழன் நவம்பர் 26, 2020

எங்கள் உயிருக்கு நிகரான தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களுக்கு 66 ஆவது அகவை தின நல்வாழ்த்துக்கள்.

அன்பின் அண்ணா...

உங்கள் லட்சியத்தை எம் தலைமுறை உறுதி செய்யும். வெல்வோம்.

தமிழரின் தாகம்

தமிழீழ தாயகம்.