இசைவேள்வி – 2019

ஞாயிறு பெப்ரவரி 03, 2019

தமிழர் கலை பண்பாட்டுக்கழகம் பிரான்சு வருடாந்தம் நடாத்தும் இசைவேள்வி – 2019  இற்கான  போட்டி விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

போட்டி விதிமுறைகளும் விண்ணப்பப் படிவங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

e