இலங்கையில் மீண்டும் போர்? என்ன செய்யப் போகிறது ஐ.நா?

வியாழன் மார்ச் 04, 2021

இனவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைதான் இன்று சிறீலங்காவில் நடைபெறுகிறது.