இந்து சமுத்திரத்தின் ஆதிக்கப் போட்டியில் தமிழர்கள் எடுக்கவேண்டிய நிலை என்ன? - ‘தாயகத்தில் இருந்து’ காந்தரூபன்

புதன் நவம்பர் 04, 2020

தமிழர்கள் இலட்சியத்தை வென்றெடுக்க வேண்டுமாயின் உள்ளக அரசியலை விடுத்து புறச்சூழலை நாடவேண்டும். சர்வதேச நாடுகளிடம் இராஜதந்திர ரீதியாக தொடர்புகளை வலுப்படுத்த வேண்டும். 

மேலும்...