இறுக்கமாகவும் உறுதியாகவும் அறவழிப்போராட்டம் செய்தவர் அன்னைபூபதியம்மா-கஜேந்திரன்

ஞாயிறு ஏப்ரல் 19, 2020

இந்தியராணுவம் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக கட்டவிழ்துவிட்ட போருக்கு எதிராக உறுதியாக அறவழிப்போராட்டத்தை மேற்கொண்டவர் அன்னைபூபதியம்மாவென தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் செயலாளர் செல்வராஜா கஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.