கைதிகளை இன்றும் நாளையும் சந்திக்கலாம்!

ஞாயிறு மே 19, 2019

வெசாக் வாரத்தை​யொட்டி இன்றும் (19) நாளையும் (20) கைதிகளை சந்திக்கும் வாய்ப்பு அவர்களது உறவினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், கைதிகளுக்கான உணவுகளை வழங்குவதற்கும் உறவினர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்போது வீடுகளிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் உணவுகள் கடும் சோதனை செய்யப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.