காரணம் இல்லாமல் இராஜினாமா செய்யவில்லை!!

புதன் செப்டம்பர் 15, 2021

நெல் சந்தைப்படுத்தல் சபையின் தலைவர் ஜடால் மன்னப்பெரும தனது பதவியை இராஜினாமா செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இவ்விடயம் தொடர்பில் நாம் அவரிடம் வினவிய போது காரணம் இல்லாமல் இராஜினாமா செய்யவில்லை என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.இராஜினாமா செய்வதற்கான காரணங்கள் இருந்ததாகவும் அது தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.