காற்றோடு காற்றாக... ஒரு கொலைக்கரத்தின் வீரியம்! - அநபாய சோழன்

செவ்வாய் ஜூலை 14, 2020

எமது தேசியத் தலைவரின் அறிவுறுத்திலின்படி, புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழும் நாம், வாழும் எமது வாழ்விடத் தேசங்களின் சட்ட திட்டங்களிற்குக் கட்டுப்பட்டு நடத்தல் வேண்டும். நம் மாணவர்களின் எதிர்காலமும் பிரான்சின் கல்வியமைச்சு எடுத்த முடிவுகளிற்கு உடன்பட்டதாகவே அமைவது மட்டுமே அறிவான செயலாகும்.

மேலும்...