கீழடி கவிதை -உலகை ஆண்ட தமிழினமாம், வீழ்ந்து போனது என்ன காரணமாம்?

வெள்ளி செப்டம்பர் 27, 2019

தமிழினத்தின் வரலாறையும் தமிழ் மொழியின் செம்மையையும் தரணிக்கே எடுத்துரைக்கும் கீழடி கவிதை