கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரிக்கு வீட்டுடன் காணியை அன்பளிப்பு செய்த இந்திராணி! பலரும் பாராட்டு!

புதன் ஏப்ரல் 07, 2021

கொக்குவில் இந்துக்கல்லுாரிக்கு கிழக்கு புறமாக உள்ள காணியை வீட்டுடன் சேர்த்து அதன் உரிமையாளரான தேசராசா இந்திராணி கல்லுாரிக்கு அன்பளிப்பு செய்துள்ளார்.

காணியும் வீடும் தற்போதைய பெறுமதிப்படி ஒரு கோடி ரூபாவிற்கு மேற்பட்டதாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்படுகிறது.

பாடசாலைக்காணிகளின் எல்லைகளை நகர்த்தி காணி பிடிப்பவர்களுக்கு மத்தியில்  இத்திராணியின் சமூக சேவையை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.