கொண்டைச்சி படை முகாம் அழிப்பின் வீரகாவியமான வேங்கைகளின் 29 ம் ஆண்டு நினைவு

வெள்ளி ஜூன் 21, 2019

மன்னார் மாவட்டத்தில் கஜீவத்தை என்ற சிங்களப் பெயரால் அழைக்கப்பட்ட ,சிங்களவர்களைக கொண்டு குடியேற்றப்பட்ட கொண்டைச்சி  100 ஏக்கர் மரமுந்திரிகை பண்ணையில்  அமைந்திருந்த சிங்கள படைமுகாம் 21.06.1990 அன்று எமது வீர்களின் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது,

சுமார் 2 மணி நேரம் நடைபெற்ற தாக்குதலின் பின் அந்த  படை முகாம் எமது வீரர்களிடம் விழ்ச்சி கண்டது சக்தி வாய்ந்த பவள் என அழைக்கப்படும்  தென்  ஆப்பிரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட  கவசவாகனம் ஒன்று உட்பட 24 ஆயுதங்களை எமது வீர்கள் கைப்பற்றியிருந்தார்கள் .

இம்முகாம் தாக்குதலின்   போது   2ம் லெப்டினன்ட் கிறிஸ் ரீன் மேஜர் வசந்த் ,கப்டன் தனபால் ,லெப்டினன்ட் கோபிநாத் ,லெப்டினன்ட் சுப்பிரமணி ,வீரவேங்கை பிக்கன்ஸ் ,வீரவேங்கை சுபித்திரன்,வீரவேங்கை சாந்தா ,வீரவேங்கை பஞ்சன் ,வீரவேங்கை மேனன் , வீரவேங்கை ரமணி ,வீரவேங்கை குவேந்திரன்   உட்பட  பன்னிருவர்  வீரச்சாவை தழுவி வீரவேங்கைகளின் 29 ம் ஆண்டு நினைவுநாள் இன்றாகும்.