கொரோனா பாடல்

வியாழன் மார்ச் 26, 2020

உலகமே தனக்கானது தான் என்றெண்ணிய மனிதன் மட்டுமே முடங்கிக் கிடக்கிறான்