கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பாக இந்திய மருத்துவர் விளக்கம் 

ஞாயிறு மார்ச் 22, 2020

கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பாக இந்திய மருத்துவர் டாக்டர் சாளினி  விளக்கம்