கொரோனா வைரஸ்ப் பற்றிய தொற்றுத் தொடர்பான விளக்கம்

புதன் மார்ச் 25, 2020

கொரோனா வைரஸ் பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் உலாவரும் நிலையில் இந்த காணொலியை சற்றுப் பாருங்கள்.