கொரோனாவை கண்டுபிடித்த நானே இத்தனை பலிக்கு காரணம்?

ஞாயிறு ஏப்ரல் 05, 2020

சீனாவின் இரகசியம் வெளிவரத் தொடங்கிறது,  மிகவிரைவில் சீனா அதற்கான எதிர்விளைவை சந்திக்கப் போகிறது.