கொடிகாமத்தில் கொரோனா தடுப்பு முகாமிற்கு எதிராக கண்டனம்.

சனி மார்ச் 21, 2020

கொரோனா பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் யாழ்ப்பாணம்  கொடிகாமத்தில் கொரோனா தடுப்பு முகாமிற்கு எதிரான கண்டனமும்.

தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேசிய அமைப்பாளர் மணிவண்ணன்.