கப்டன் துரியோதனம் அவர்களின் 20ஆவது நினைவேந்தல்

வெள்ளி மார்ச் 27, 2020

வீரத்தின் பெயர் நீயானாய் கப்டன் துரியோதனன் 
எமக்காய் ஒர் ஈழம் காண தலைவன் வழிசென்று 
விடுதலை வேட்கைத்  தீயினில் நீ 
உலகே வியந்து போற்றும் மனுடமே நிமிர்ந்து பார்க்கும் 
போர்க்கெல்லாம் ஒரு பெரும் சமர்  அன்று அங்கு நீ 
ஆனையிறவில் 29 03 2000ஆம் ஆண்டில் சமர்க்களம் 
அன்று வித்திடடோம் உன்னை இன்றுவரை 
புலிக்கொடி காண்கினில் உன்முகம் காண்கிறோம் 
விடிய இரவுகள்  பல உமைக்காய் விடிந்த 
பணியாப் பகை படிந்தது  உம்வீரத்தின் முன்னே 
20 ஆண்டுகள் கழிந்தும் உம் வீர நினைவுகள் 
எம்மனக்கண்ணில் உம்முருவம் என்னென்றும் அழியா


நினைவு 
அம்மா அப்பா உடன்பிறப்புக்கள்

t
 

t