கறுப்பு யூலை நினைவு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்!

புதன் ஜூலை 24, 2019

நேற்று(23) பிரித்தானிய பிரதமர் வாசல் தலத்திற்கு முன்பாக தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற கறுப்பு யூலை நினைவு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்.

ர