குரங்கின் கையில் கொள்ளியைக் கொடுத்தாயிற்று! - ஆசிரிய தலையங்கம்

செவ்வாய் ஜூன் 16, 2020

இலங்கைத் தீவில் இராணுவ ஆட்சியே நடைபெறுகின்றது என்பதை தமிழர் தரப்பு பல்லாண்டுகளாக கூறிவருகின்றது. தமிழினத்தை அழித்தொழிக்கும் நோக்கத்துடன், நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி முறைமையை சிங்களப் பேரினவாத அரசு கொண்டுவந்தபோதே இலங்கைத் தீவில் இராணுவ ஆட்சிமுறைமை நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது. இந்த இராணுவ ஆட்சி முறைமையே தமிழின அழிப்பிற்கு சிங்களப் பேரினவாதிகளுக்கு பேருதவியை வழங்கியது.

மேலும்...